2% z daní

Dobrý deň,
 

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu. Aj tento rok, ako aj po iné roky, môžete prispieť svojimi 2% (alebo 3% – ak ste odpracovali viac ako 40 h dobrovoľníckej činnosti) z dane na naše Edukačné centrum Baby Kiss. 2% z dane sú percentá, ktoré môžete darovať akejkoľvek verejnoprávnej organizácii zapísanej v zozname prijímateľov, ktorú chcete podporiť a zlepšiť tak podmienky na jej fungovanie. Ak sa tak nestane, Vaše 2% „prepadnú“ v prospech štátu. 
Boli by sme Vám veľmi vďační, ak by ste práve Vaše 2% darovali nášmu Edukačnému centru, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie a zlepšovať starostlivosť o dieťa, rodičku a mladú rodinu v každom období života.

Čo robíme? Tento rok sme:
– neustále edukovali budúcich rodičov v otázkach tehotenstva, pôrodu, starostlivosti o novorodenca, venovali sa psychickému a fyzickému zdraviu celej rodiny
– rokovali so zdravotnými poisťovňami o benefitoch predpôrodnej edukácie pre budúce mamičky
– realizovali množstvo terénnych edukácií v oblastiach Slovenska, v ktorých sa vyskytujú rodiny trpiace generačnou chudobou a nesprávnymi životnými návykmi
– pripravovali detský plavecký tábor
– absolvovali ďalšie dôležité školenia v jednotlivých odboroch
– venovali sa dôležitosti povedomia o prvej pomoci pre novorodencov a deti
– organizovali zbierky pre ľudí v sociálnej či finančnej núdzi
– rozširovali pole našej pôsobnosti v regiónoch Slovenska
– poskytli množstvo hodín laktačného poradenstva a poradenstva po pôrode
– poskytovali nonstop podporu pre všetkých našich doterajších klientov a klientky
ALE najmä: poskytli mnohým deťom možnosť vstúpiť do života edukovanej rodiny.
 
Pre všetkých, ktorí chcú oceniť našu snahu a prácu v tomto roku a podporia nás svojimi 2% pripájame link na tlačivo, ktoré môžete vyplnené spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (v prípade 3% aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) odovzdať na miestnom Daňovom úrade.
 

https://drive.google.com/drive/folders/1BJFFLDVjoccOTNIK_9uQ2FARe68X01fE?usp=share_link

 
Z celého srdca Vám ďakujeme a veríme, že aj s Vašou podporou môžeme meniť rodiny a generácie.