Referencie

Referencia MARGARÉTKA

MARGARÉTKA
Denný stacionár Margarétka DS
Bratská 1482/9
96901 Banská Štiavnica
Slovakia
Web:    www.margaretka.sk
Fabook: Margaretka Oz-Ds

E-mail: margaretka@margaretka.sk
         stacionar@margaretka.sk
         dstacionar@margaretka.sk
Mobil: +421 907 144 103 štatutárny zástupca
        +421 907 272 703 vedúca DS
        +421 949 715 114 denný stacionár

IČO:    37897756
DIČ:    2021976594

Bankové spojenie Slsp
IBAN:   SK10 0900 0000 0050 4562 5349; BIC:GIBASKBX

Registrácia:
MV SR  VVS/1-900/90-22208  OZ  MARGARÉTKA
BBSK   245.2/2 Poskytovateľ sociálnej služby

Referencia - Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania,

Referencia preukazujúca skúsenosti s realizáciou programov VSRD

CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania

Vajanského 17
Prešov 080 01

Web:    www.cenef.sk

Email: cenef (zavináč) cenef (bodka) sk

 

FB: www.facebook.com/cenefsk
Insta: www.instagram.com/cenef_sk

Referencia SZTP