Kontakt

Jarková 2, 08001, Prešov

Kontaktné informácie

Edukačné centrum Baby kiss OZ – Centrum včasnej intervencie
ADOS Baby kiss s.r.o. – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre cele Slovensko

Adresa: Jarková 2, Prešov 080 01 (Prenajaté priestory – miesto konania prednášok a kurzov)
Sídlo: EC Baby Kiss: Kalnište 160, 087 01 Giraltovce

Edukačné centrum Baby Kiss

Sídlo: EC Baby Kiss: Kalnište 160, 087 01 Giraltovce

Edukačné centrum Baby kiss OZ – Centrum včasnej intervencie
ADOS Baby kiss s.r.o. – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre cele Slovensko

Adresa: Jarková 2, Prešov 080 01 (Prenajaté priestory – miesto konania prednášok a kurzov)

Adresa2: Fučikova 5, Giraltovce 087 01

Sídlo: EC Baby Kiss: Kalnište 160, 087 01 Giraltovce

IČO: 51740842
DIČ: 2120781322
Účet: SK84 8330 0000 0024 0177 6781

Kontakt