Kontakt

Jarková 2, 08001, Prešov

Kontaktné informácie

Edukačné centrum Baby Kiss

Adresa: Jarková 2, Prešov 080 01 (Prenajaté priestory – miesto konania prednášok a kurzov)
Sídlo: EC Baby Kiss: Kalnište 160, 087 01 Giraltovce
IČO:
51740842
DIČ: 2120781322
Účet: SK84 8330 0000 0024 0177 6781

E-mail: babykissmilacik@gmail.com , olga.halekova@gmail.com

Kontakt