NAŠI LEKTORI

Vaše deti sú s našimi radami v bezpečí!!

Baby Kiss je názov nášho edukačného centra. Našim cieľom je chrániť zdravého novorodenca pred poškodením zo strany laikov a chybných informácií z masmédií, ochrana zdravia a vývoja zdravého jedinca, lebo zdravie je východiskovým predpokladom existencie a fungovania. Všetko súvisí so zmenami, či už kultúrno-civilizačnými alebo zmenami životného prostredia. Potreba ochrany je priamo úmerná rastúcemu trendu chorobnosti. 

My ako sestry to vidíme v každodennej praxi. Chceme všetky svoje vedomosti odovzdaťbudúcej generácii ľudí, aby nepoškodzovali sami seba pre svoju nevedomosť. A preto sa sestry stavajú sa dôležitým elementom v systéme zdravotnej starostlivosti. Výchova ku zdraviu, to je náš cieľ. Edukácia má byť založená na faktoch, výskumoch, vedeckej literatúre. Poukazujeme na chyby v starostlivosti a výchove mladej rodiny. Našim cieľom je, pripraviť ľudí do budúcna, podávať obraz o súčasnej praxi a pretvoriť starú šablónu, ktorá pretrvá. Edukujeme v oblasti gynekológie, pôrodníctva, prenatálneho obdobia dieťaťa, postnatálneho obdobia, fyziológie, psychofyzického vývoja, psychológie, detských ochorení, výživy, kozmetiky, hračiek aj iných ošetrovateľských a lekárskych odvetví. Prednášky vedieme nie len my, ale aj iný zdravotnícky a lekársky pracovníci. Naše prednášky založené na aktuálnej pravde a informáciách z prvej ruky. Prednášky sú sprevádzane video- ukážkami. Odpovedáme na otázky priamo a bez okolkov. chceme Vám oznámiť, že sme sa rozrástli a naše občianske združenie Edukačné centrum Baby Kiss nadobudlo nové rozmery. 

Náš tím tvoria výlučne špecialisti orientujúci sa v danej problematike. Rozšírili sme náš tím o fyzioterapeutov, psychológov, masérov a samozrejme nechýbajú ani sestry, pôrodné asistentky a laktačná poradkyňa.

ZAKLADATEĽ

oľga haleková

MGR. OĽGA HALEKOVÁ
NOVORODENECKÁ SESTRA A LAKTAČNá PORADKYŇA

ZAKLADATEĽ

Náš tÍM!

marketing

Mgr. Zlata Šebešová marketingová manažérka

Lucia Haleková spoluzakladatel'

Mykhailo Nodyanosh
Marketer

Naše záchranári

Bc. M. Pištejová

Bc. D. Kraus

PSYCHOLOGIČKY

Mgr. Lýdia Štecová

Mgr. Gabriela Križanová psychologické poradenstvo

FYZIOTERAPEUTI

Kristína Gladišová

MGR. mária nováKOVá

pôrodné asistentky

SPOLUZAKLADATEĽ

mgr. et Mgr. lucia hovancová

Mgr. mária Kovalová

novorodeneckÉ SESTRY

mgr. OĽGA Haleková

Mgr.Júlia Miženková

MGR. ANTÓNIA HNáTOVá

Pedagógovia, lektori plávania

MGR. Kateryna Verstiuk

Kristína Gladišová