NAŠI LEKTORI

Vaše deti sú s našimi radami v bezpečí!!

Vaše deti sú s našimi radami v bezpečí

Baby Kiss je názov nášho edukačného centra. Našim cieľom je chrániť zdravého novorodenca pred poškodením zo strany laikov a chybných informácií z masmédií, ochrana zdravia a vývoja zdravého jedinca, lebo zdravie je východiskovým predpokladom existencie a fungovania. Všetko súvisí so zmenami, či už kultúrno-civilizačnými alebo zmenami životného prostredia. Potreba ochrany je priamo úmerná rastúcemu trendu chorobnosti. 

My ako sestry to vidíme v každodennej praxi. Chceme všetky svoje vedomosti odovzdaťbudúcej generácii ľudí, aby nepoškodzovali sami seba pre svoju nevedomosť. A preto sa sestry stavajú sa dôležitým elementom v systéme zdravotnej starostlivosti. Výchova ku zdraviu, to je náš cieľ. Edukácia má byť založená na faktoch, výskumoch, vedeckej literatúre. Poukazujeme na chyby v starostlivosti a výchove mladej rodiny. Našim cieľom je, pripraviť ľudí do budúcna, podávať obraz o súčasnej praxi a pretvoriť starú šablónu, ktorá pretrvá. Edukujeme v oblasti gynekológie, pôrodníctva, prenatálneho obdobia dieťaťa, postnatálneho obdobia, fyziológie, psychofyzického vývoja, psychológie, detských ochorení, výživy, kozmetiky, hračiek aj iných ošetrovateľských a lekárskych odvetví. Prednášky vedieme nie len my, ale aj iný zdravotnícky a lekársky pracovníci. Naše prednášky založené na aktuálnej pravde a informáciách z prvej ruky. Prednášky sú sprevádzane video- ukážkami. Odpovedáme na otázky priamo a bez okolkov. chceme Vám oznámiť, že sme sa rozrástli a naše občianske združenie Edukačné centrum Baby Kiss nadobudlo nové rozmery. 

Náš tím tvoria výlučne špecialisti orientujúci sa v danej problematike. Rozšírili sme náš tím o fyzioterapeutov, psychológov, masérov a samozrejme nechýbajú ani sestry, pôrodné asistentky a laktačná poradkyňa.

Cieľom edukačného centra Baby Kiss je chrániť zdravého novorodenca pred nesprávanou zdravotnou starostlivosťou zo strany rodiča, ktorý je často krát ovplyvnený laikmi a chybnými informáciami z masmédií. Zdravie je východiskovým predpokladom existencie a fungovania a preto je ochrana zdravia a vývoja zdravého jedinca našou prioritou. Všetko súvisí so zmenami, či už kultúrno-civilizačnými alebo zmenami životného prostredia. Potreba ochrany je priamo úmerná rastúcemu trendu chorobnosti.

My, ako sestry, to vidíme v každodennej praxi a aj preto chceme všetky naše vedomosti odovzdať budúcej generácii ľudí na to, aby nepoškodzovali vlastné zdravie pre svoju nevedomosť. Edukácia, ktorá prichádza z našej strany je založená na faktoch, výskumoch a vedeckej literatúre. Snažíme sa poukázať na nedostatky v starostlivosti a výchove a pripravovať mladú rodinu do budúcna, podávať obraz o aktuálnej praxi a pretvoriť starú šablónu na efektívnejšiu. Edukujeme v oblasti gynekológie, pôrodníctva, prenatálneho vývinu dieťaťa, postnatálneho obdobia, fyziológie, psychomotorického vývinu, psychológie, rodičovstva a výchovy a iných ošetrovateľských a medicínskych odvetví. Prednášky vedieme nie len my, ale aj odborníci z iných odborov. Snažíme sa čerpať z čo najaktuálnejších vedeckých poznatkov, prednášky sprevádzajú video-ukážky, ukážky na pomôckach. Na vaše otázky odpovedáme priamo a aj na ich základe sa snažíme vedomostne posúvať ďalej.

Náš tím tvoria výlučne špecialisti orientujúci sa v danej problematike. Rozšírili sme náš tím o fyzioterapeutov, psychológov, masérov a samozrejme nechýbajú ani sestry, pôrodné asistentky a laktačná poradkyňa.

ZAKLADATEĽ

oľga haleková

MGR. OĽGA HALEKOVÁ
NOVORODENECKÁ SESTRA A LAKTAČNá PORADKYŇA

ZAKLADATEĽ

MGR. OĽGA HALEKOVÁ

Zakladateľka EC Baby Kiss,

novorodenecká sestra a laktačná poradkyňa

Náš tÍM!

marketing

MGR. ZLAŤA ŠEBEŠOVÁ MARKETINGOVÁ MANAŽÉRKA

MGR. ZLAŤA ŠEBEŠOVÁ

marketing@babykiss.sk

 
 
 
 
 
 

BC. LUCIA HALEKOVÁ SPOLUZAKLADATEĽ'
MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A DIPLOMACIA

BC. LUCIA HALEKOVÁ SPOLUZAKLADATEĽKA

marketing@babykiss.sk

 
 
 
 
 
 

MYKHAILO NODYANOSH
MARKETER

marketing@babykiss.sk

 
 
 
 
 
 

PSYCHOLOGIČKY

MGR. LÝDIA ŠTECOVÁ

MGR. GABRIELA KRIŽANOVÁ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

MGR. GABRIELA GERMUŠKOVÁ

Naši záchranári

BC. MIRKA. PIŠTEJOVÁ záchranárka, Prvá pomoc v praxi

MGR. D. KRAUS

MGR. DUŠAN KRAUZ záchranár, Prvá pomoc v praxi

PhDr. Ľudmila Miženková, PhD., MPH Odborný zástupca Baby Kiss s.r.o.

Sestra špecialistka v odbore anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť

Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve

Inštruktor kurzov prvej pomoci

Odborný asistent na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

FYZIOTERAPEUTI

FYZIOTERAPIA A MASÁŽ

BC. KRISTÍNA GLADIŠOVÁ

MGR. MÁRIA NOVÁKOVÁ

NATÁLIA VASOČÁKOVÁ

BC. KRISTÍNA RÁKOŠOVÁ

text
 

MGR. KATARÍNA SOTÁKOVÁ

majsterka slovenska

Sociálna práca a finančná gramotnosť .
 
Som fitness trénerka 1.stupna,  Venujem sa formovaniu postavy, spevneniu tela, naberaniu svalovej hmoty, nastavenie jedálnička. 
Naučím vas ako spevniť svaly, ktoré ako „tehulky“ budete najviac využívať a potrebovať a to aj po pôrode.

pôrodné asistentky

MGR. ET MGR. LUCIA HOVANCOVÁ
SPOLUZAKLADATEĽKA

MGR. MÁRIA KOVALOVÁ

Bc. Sabina Bujdošová

Mgr. Klara Vojtková

SPOLUZAKLADATEĽ

novorodeneckÉ SESTRY

MGR.JÚLIA MIŽENKOVÁ

dojcenie@babykiss.sk

 
 
 
 

MGR. ANTÓNIA HNÁTOVÁ

dojcenie@babykiss.sk

 
 
 
 

Pedagógovia a lektori plávania

MGR. KATERYNA VERSTIUK

plavanie@babykiss.sk

 
 
 
 

BC. KRISTÍNA GLADIŠOVÁ

plavanie@babykiss.sk

 
 
 
 

KOMUNIKÁCIA S MARGINALIZOVANÝMI SKUPINAMI OBYVATEĽSTVA

BC. ANDREA GAVRUNOVÁ

sociálna práca, komunikácia s marginalizovanými rómskymi komunitami

– je kvalifikovaným zamestnancom so širokým odborným profilom, má odborné vedomosti v otázkach MRK

mrk@babykiss.sk

 
 
 
 

Dieťa – dar od boha

Tak ako aj všetky deti na svete, aj rómske dieťa potrebuje byť v rodine milované a prijímané. Dieťa v rómskej rodine znamená dar od Boha. Jeho zdravý vývin závisí najmä od získania pozornosti od rodičov a súrodencov, možnosti rozhodovať a byť zodpovedný za svoje správanie a regulovať svoje potreby a túžby. Pre rómske dieťa je jeho rodina so svojimi zvykmi, tradíciami, hodnotami celým svetom. Aj preto je potrebná primeraná socializácia takého dieťaťa do spoločnosti, v ktorej žije jeho komunita a osvojenie si vzorcov, ktoré v nej prevládajú. Výchova detí je najmä povinnosťou ženy napriek tomu, že sa na nej podieľajú aj ostatní členovia. Hlavné poslanie matky je však výchova detí. Matky sa starajú o dcéry, učia ich najmä to, ako sa majú starať o mladších súrodencov. Výchova v rodine je súrodenecká. Všimli sme si, že v našej spoločnosti nájdeme aj také rómske rodiny, ktoré sa veľmi ľahko asimilovali k majorite a pokladajú vzdelanie ich detí za dôležité. Ich deti navštevujú školu pravidelne a začiatok ich školskej dochádzky začína už v materskej škole. Takéto rómske rodiny sa líšia hlavne spôsobom života a prispôsobovaním sa majoritnej spoločnosti.Čo možno vnímať ako negatívnou súčasťou vzdelávania rómskeho dieťaťa je fakt, že vo väčšine rómskych rodín sa nededí rodičovský jemnocit, ako ho poznáme. Rodičia rómskych detí sa často s deťmi nerozprávajú o tom, čo ich zaujíma, nekupujú im nové hračky, knihy a chýba im pomoc pri vzdelávaní. Tieto deti často netušia, že im niečo chýba, až kým sa s tým nestretnú priamo. Nemajú osobnú skúsenosť a ani neprichádzajú do kontaktu s prvkami domácnosti majority. Jedným z nevýhod je neznalosť slovenského jazyka a tiež obsahovo chabá znalosť rómskeho jazyka, čo značne ovplyvňuje vzdelávanie rómskych detí. 

Dominika Pohlodková - Kendice

EVA Badzova - Ruska Nová Ves

Mária Petrová - Sabinov

Simona Ferková

Kristína Duždová - Rokycany

Slavomíra Hangoniova - Varhaňovce