NAŠI LEKTORI

Vaše deti sú s našimi radami v bezpečí!!

Vaše deti sú s našimi radami v bezpečí

Baby Kiss je názov nášho edukačného centra. Našim cieľom je chrániť zdravého novorodenca pred poškodením zo strany laikov a chybných informácií z masmédií, ochrana zdravia a vývoja zdravého jedinca, lebo zdravie je východiskovým predpokladom existencie a fungovania. Všetko súvisí so zmenami, či už kultúrno-civilizačnými alebo zmenami životného prostredia. Potreba ochrany je priamo úmerná rastúcemu trendu chorobnosti. 

My ako sestry to vidíme v každodennej praxi. Chceme všetky svoje vedomosti odovzdaťbudúcej generácii ľudí, aby nepoškodzovali sami seba pre svoju nevedomosť. A preto sa sestry stavajú sa dôležitým elementom v systéme zdravotnej starostlivosti. Výchova ku zdraviu, to je náš cieľ. Edukácia má byť založená na faktoch, výskumoch, vedeckej literatúre. Poukazujeme na chyby v starostlivosti a výchove mladej rodiny. Našim cieľom je, pripraviť ľudí do budúcna, podávať obraz o súčasnej praxi a pretvoriť starú šablónu, ktorá pretrvá. Edukujeme v oblasti gynekológie, pôrodníctva, prenatálneho obdobia dieťaťa, postnatálneho obdobia, fyziológie, psychofyzického vývoja, psychológie, detských ochorení, výživy, kozmetiky, hračiek aj iných ošetrovateľských a lekárskych odvetví. Prednášky vedieme nie len my, ale aj iný zdravotnícky a lekársky pracovníci. Naše prednášky založené na aktuálnej pravde a informáciách z prvej ruky. Prednášky sú sprevádzane video- ukážkami. Odpovedáme na otázky priamo a bez okolkov. chceme Vám oznámiť, že sme sa rozrástli a naše občianske združenie Edukačné centrum Baby Kiss nadobudlo nové rozmery. 

Náš tím tvoria výlučne špecialisti orientujúci sa v danej problematike. Rozšírili sme náš tím o fyzioterapeutov, psychológov, masérov a samozrejme nechýbajú ani sestry, pôrodné asistentky a laktačná poradkyňa.

Cieľom edukačného centra Baby Kiss je chrániť zdravého novorodenca pred nesprávanou zdravotnou starostlivosťou zo strany rodiča, ktorý je často krát ovplyvnený laikmi a chybnými informáciami z masmédií. Zdravie je východiskovým predpokladom existencie a fungovania a preto je ochrana zdravia a vývoja zdravého jedinca našou prioritou. Všetko súvisí so zmenami, či už kultúrno-civilizačnými alebo zmenami životného prostredia. Potreba ochrany je priamo úmerná rastúcemu trendu chorobnosti.

My, ako sestry, to vidíme v každodennej praxi a aj preto chceme všetky naše vedomosti odovzdať budúcej generácii ľudí na to, aby nepoškodzovali vlastné zdravie pre svoju nevedomosť. Edukácia, ktorá prichádza z našej strany je založená na faktoch, výskumoch a vedeckej literatúre. Snažíme sa poukázať na nedostatky v starostlivosti a výchove a pripravovať mladú rodinu do budúcna, podávať obraz o aktuálnej praxi a pretvoriť starú šablónu na efektívnejšiu. Edukujeme v oblasti gynekológie, pôrodníctva, prenatálneho vývinu dieťaťa, postnatálneho obdobia, fyziológie, psychomotorického vývinu, psychológie, rodičovstva a výchovy a iných ošetrovateľských a medicínskych odvetví. Prednášky vedieme nie len my, ale aj odborníci z iných odborov. Snažíme sa čerpať z čo najaktuálnejších vedeckých poznatkov, prednášky sprevádzajú video-ukážky, ukážky na pomôckach. Na vaše otázky odpovedáme priamo a aj na ich základe sa snažíme vedomostne posúvať ďalej.

Náš tím tvoria výlučne špecialisti orientujúci sa v danej problematike. Rozšírili sme náš tím o fyzioterapeutov, psychológov, masérov a samozrejme nechýbajú ani sestry, pôrodné asistentky a laktačná poradkyňa.

ZAKLADATEĽ

oľga haleková

MGR. OĽGA HALEKOVÁ
NOVORODENECKÁ SESTRA A LAKTAČNá PORADKYŇA

ZAKLADATEĽ

MGR. OĽGA HALEKOVÁ

Zakladateľka EC Baby Kiss,

novorodenecká sestra a laktačná poradkyňa

Náš tÍM!

marketing

MGR. ZLAŤA ŠEBEŠOVÁ MARKETINGOVÁ MANAŽÉRKA

MGR. ZLAŤA ŠEBEŠOVÁ

marketing@babykiss.sk

 
 
 
 
 
 

BC. LUCIA HALEKOVÁ SPOLUZAKLADATEĽ'
MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A DIPLOMACIA

BC. LUCIA HALEKOVÁ SPOLUZAKLADATEĽKA

marketing@babykiss.sk

 
 
 
 
 
 

MYKHAILO NODYANOSH
MARKETER

marketing@babykiss.sk

 
 
 
 
 
 

Naše záchranári

BC. MIRKA. PIŠTEJOVÁ záchranárka, Prvá pomoc v praxi

MGR. D. KRAUS

MGR. DUŠAN KRAUZ záchranár, Prvá pomoc v praxi

PSYCHOLOGIČKY

MGR. LÝDIA ŠTECOVÁ

MGR. GABRIELA KRIŽANOVÁ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

MGR. GABRIELA GERMUŠKOVÁ

FYZIOTERAPEUTI

FYZIOTERAPIA A MASÁŽ

BC. KRISTÍNA GLADIŠOVÁ

MGR. MÁRIA NOVÁKOVÁ

NATÁLIA VASOČÁKOVÁ

pôrodné asistentky

SPOLUZAKLADATEĽ

MGR. ET MGR. LUCIA HOVANCOVÁ
SPOLUZAKLADATEĽKA

MGR. MÁRIA KOVALOVÁ

novorodeneckÉ SESTRY

MGR. OĽGA HALEKOVÁ

dojcenie@babykiss.sk

 
 
 
 

MGR.JÚLIA MIŽENKOVÁ

dojcenie@babykiss.sk

 
 
 
 

MGR. ANTÓNIA HNÁTOVÁ

dojcenie@babykiss.sk

 
 
 
 

Pedagógovia a lektori plávania

MGR. KATERYNA VERSTIUK

plavanie@babykiss.sk

 
 
 
 

BC. KRISTÍNA GLADIŠOVÁ

plavanie@babykiss.sk

 
 
 
 

KOMUNIKÁCIA S MARGINALIZOVANÝMI SKUPINAMI OBYVATEĽSTVA

BC. ANDREA GAVRUNOVÁ

sociálna práca, komunikácia s marginalizovanými rómskymi komunitami

– je kvalifikovaným zamestnancom so širokým odborným profilom, má odborné vedomosti v otázkach MRK

mrk@babykiss.sk

 
 
 
 

Dominika Pohlodková - Kendice

Slavomíra Hangoniova - Varhaňovce

EVA Badzova - Ruska Nová Ves

Mária Petrová - Sabinov

Simona Ferková

Kristína Duždová - Rokycany