INDIVIDUÁLNY LIEČEBNÝ TELOCVIK – LTV

Pod vedením skúsených fyzioterapeutov poskytujeme viacero typov cvičebných konceptov, ktoré cielene riešia konkrétne pohybové problémy pacienta. Tvorí najdôležitejšiu súčasť komplexnej rehabilitačnej liečby.

Medzi prvky, ktoré liečebná telesná výchova LTV zahŕňa patria aktívne a pasívne pohyby, respiračná fyzioterapia (dychová gymnastika), cvičenie s pomôckami a s náradím alebo kondičné cvičenie. Tieto postupy sa často kombinujú s manuálnymi technikamifyzikálnou terapiou(elektroliečba a ďalšie).

Mgr. Mária Nováková

Fyzioterapeut
+421 907 584 616

Páči sa Vám čo robíme? Podporte nás!

SK84 8330 0000 0024 0177 6781