MGR. et. MGR. LUCIA HOVANCOVÁ SPOLUZAKLADATEĽKA

Rada by som Vám o sebe napísala pár viet. Volám sa Lucia Hovancová som matkou dvoch detí, aktuálne na rodičovskej dovolenke.

Vyštudovala som druhý stupeň vysokej školy v odboroch ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.

Pred nástupom na materskú dovolenku som pracovala na gynekologickom pôrodníckom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A.Reimana v Prešove, kde sa plánujem po ukončení rodičovskej dovolenky aj následne vrátiť a popritom viesť aj naďalej predpôrodné kurzy v rámci nášho Edukačného centra Baby Kiss o.z. a naďalej sa sústavne vzdelávať a prehlbovať svoje vedomosti a zručnosti.

V práci pôrodnej asistentky som sa našla. Milujem svoje poslanie/ zamestnanie. Pritom si ale uvedomujem akú zodpovednú prácu mám. Máme zodpovednosť vždy za minimálne dva životy. A to je rozdiel oproti iným zdravíckym profesiám.