PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

Poradenstvo a pomoc rodinám, ktoré sa ocitnú v situácii, ktorá je pre nich ťažká, preto sa potrebujú poradiť, alebo uistiť a potrebujú oporu a pomoc pri prechádzaní týmto obdobím. Je to napríklad strata jedného alebo oboch rodičov, ťažké psychické alebo fyzické ochorenie v rodine, narodenie postihnutého dieťaťa, strata bývania, náhla strata zamestnania, prípadne keď majú v rodine dieťa, ktoré má špecifické potreby.

Psychoterapia môže napomáhať zvládaniu ťažkostí, zdolávaniu náročných životných situácií. Môže tiež byť prostriedkom osobnostných zmien a väčšieho sebaporozumenia. Zároveň môže prispieť k úprave rôznych symptómov a k vnútornému uvoľneniu.

Nakoľko sa psychoterapia venuje aj problematickým aspektom v živote klienta, dotýka sa citlivých miest, čo môže byť prežívané ako nepríjemné. Najmä v začiatočnej fáze terapie sa môže stav prechodne zhoršiť.

Mgr. Zuzana Macková

Psychologička
+421 918 058 276 mackovaz19@gmail.com

Páči sa Vám čo robíme? Podporte nás!

SK84 8330 0000 0024 0177 6781