Skríningové vyšetrenia u novorodencov

Všetko čo potrebujete o prvotných vyšetreniach vášho dieťatka.

Autor: Mgr. Antónia Hnátová

Preventívne včasné vyšetrenia novorodencov, ktorými sa zabezpečuje včasná diagnostika ochorení. S ich pomocou zachytávame možné ochorenia vo včasnom štádiu, čím sa zlepšuje prognóza ochorenia. Vyšetrenia sú jednoduché, presné a dostupné pre všetkých novorodencov na Slovensku akými sú:

 • Skríning Apgarovej skóre,
 • Skríning kritických VVCH srdca pulznou oxymetriou,
 • Skríningové vyšetrenie sluchu,
 • Skríningové vyšetrenie kongenitálnej katarakty očí (vrodeného zákalu),
 • Ultrazvukové vyšetrenie mozgu,
 • Ultrazvukové vyšetrenie obličiek,
 • Skríning vrodených metabolických chýb (odber suchej kvapky),
 • Ultrazvukové vyšetrenie dysplázie bedrových zhybov,
 • Vyšetrenie hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi),
 • Vyšetrenie sietnice očným lekárom

Skríning Apgarovej skóre

Hodnotí sa vitálne skóre a popôrodná adaptácia novorodenca, v 1., 5. a 10. minúte života, 5 kritérií (2, 1 alebo 0 bodov)

Vyhodnotenie Apgarovej skóre

 • 8- 10 bodov- fyziologický novorodenec,
 • 7- 4 bodov-  ľahká pôrodná asfyxia (dočasné problémy s dýchaním),
 • menej ako 3 body- ťažká pôrodná asfyxia (narušené životné funkcie- vyžaduje liečbu a kyslík)

Skríning kritických VVCH(vrodených vývojových chyb) srdca pulznou oxymetriou

Ide o život ohrozujúce vývojové anomálie srdca. Saturácia kyslíka sa meria pulzným oxymetrom v 25. hodine života novorodenca, sonda sa prv umiestni na pravú hornú končatinu potom na pravú dolnú končatinu novorodenca a hodnotí sa rozdiel saturácie. Dieťa ma byť bdelé, záznam by mal byť stabilný dve minúty, dolná hranica normy saturácie kyslíka je 95%, rozdiel viac ako 3% sa považuje za patologický.

Skríningové vyšetrenie sluchu(TEOAE)

TEOAE sa robí u novorodenca 3. až 4. deň života, u rizikových novorodencov pred prepustením z nemocnice. Mäkká sonda prístroja na meranie  emisií sa novorodencovi vloží do vonkajšieho zvukovodu a sníma funkciu zmyslových vláskových buniek v uchu a či sa emisie dostanú z vnútorného ucha cez stredné až do vonkajšieho zvukovodu. Ak sú emisie neprítomné, druhskríning TEOAE sa robí o mesiac.

Skríningové vyšetrenie kongenitálnej katarakty očí

Vykonáva sa na 3.- 4. deň po narodení, novorodenec musí mať očí otvorené a neonatológ vyšetruje červený reflex oftalmoskopom (prístrojom na vyšetrenie očí).

Ultrazvukové vyšetrenie mozgu

Vykonáva sa na 3.- 5. deň po narodení, sonda ultrazvuku sa prikladá na nezrastené švy lebečných kostí (veľká fontanela) Skúsený sonografista/ neonatológ ultrazvukom diagnostikuje možné poškodenia mozgu novorodenca.

Ultrazvukové vyšetrenie močového mechúra a obličiek

Vykonáva sa na 3.- 4. deň po narodení, zameriava sa na odhalení závažných vrodených chýb obličiek, močového mechúra a močových ciest. Je potrebná dobrá hydratácia novorodenca.

Skríning vrodených metabolických chýb – tzv.odber suchej kvapky

Vykonáva sa medzi 72. a 96. hodinou  života novorodenca. V tomto skríningu je v súčasnosti zaradených 13 ochorení (kongenitálna hypotyreóza, kongenitálna adrenálna hyperplázia, cystická fibróza a 10 ďalších dedičných metabolických porúch) V prípade potreby opakovania odberu sa krv odoberá medzi 10. a 14. dňom života novorodenca.

Ultrazvukové vyšetrenie dysplázie bedrových zhybov/kĺbov

Vyšetrenie realizované na 3- 5 deň po narodení ultrazvukovým prístrojom, realizované ortopédom. Pri pozitívnom náleze sa odporúča balenie na široko (látková plienka a ortopedické nohavičky). Vyšetrenie sa opakuje vo 4- 6 týždni alebo podľa odporúčania ortopéda.

Vyšetrenie hypoglykémie

Vykonáva sa u novorodencov s nižšou pôrodnou hmotnosťou ako 2500g alebo s vyššou pôrodnou hmotnosťou ako 4000g. V kapilárnej krvi odobratej u novorodenca sa hodnotí hladina cukru.

Vyšetrenie sietnice očným lekárom

Realizuje sa u novorodencov narodených v 32. gestačnom týždni a skôr.

Zoznam zdrojov

https://www.researchgate.net/profile/Mirko_Zibolen/publication/286072377_Pulse_oximetry_as_a_screening_method_for_early_detection_of_critical_congenital_heart_disease_in_newborns_in_the_region_of_Northern_Slovakia/links/58c058fb4585156790240398/Pulse-oximetry-as-a-screening-method-for-early-detection-of-critical-congenital-heart-disease-in-newborns-in-the-region-of-Northern-Slovakia.pdf http://www.solen.sk/pdf/15bb3804dd8fbd54898809a02495a2ba.pdf

http://www.catmedia.sk/radiologia/files/pdf/20-1-2013/r9.pdf

Pediatria pre prax, 2015. Novorodenecký skríning v súčasnosti. Prehľadové články. www.solen.sk

CHOVANCOVÁ, D., HUTTOVÁ, M. 2007. Novorodenecký skríning na Slovensku. In Pediatria pre prax. Bratislava, www.solen.sk

Ošetrovateľský štandard č. 152: Odber krvi kapilárnej arterializovanej krvi u novorodenca. [online] www.neonatologickasestra.sk

Ošetrovateľský štandard č. 153: Odber krvi na skríning  fenylketonúrie, kongenitálnej hypertyreózy, kongenitálnej adrenogenitálnej hyperplázie a cystickej fibrózy u novorodenca. [online] www.neonatologickasestra.sk

Ošetrovateľský štandard č. 154: Skríning sluchu u novorodencov. [online] www.neonatologickasestra.sk

VESTNÍK MZ SR  2012, 2008, 2006

Zdieľať tento PRÍSPEVOK

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email